3D tehnologija

V tesnem sodelovanju s studiom - svet v 3d ponujamo tudi 3D rešitve.

3D modeliranje se je razvilo do te mere, da ne govorimo več le o tradicionalnem kiparjenju z golimi rokami ter glino ali drugimi materiali, temveč tudi o kiparjenju na računalnikih z raličnimi programskimi orodji. Zato naše storitve nudimo tudi kiparjem, ki kiparijo na računalnikih. 3d model nam lahko pošljete, ga natisnemo ter skozi livarski proces pridemo do bronaste skulpture.

Omogočamo tudi skeniranje. Pri našem načinu dela so osnove 3D modeliranja fotografije modela v realnosti, obdelava le-teh z ustrezno programsko opremo in dovršenost modela v digitalni obliki. 3D tiskalnik natisne model v željeni velikosti in natančnosti. Glede na namen, odvisno od želja in potreb posameznika, se lahko model še dodatno obdela. Dosedanji rezultati so izjemni, zato se veselimo novih izzivov. Enoletno raziskovanje tega področja nas je pripeljalo do ugotovitev, da omejitev praktično ni.

Nudimo:

  • 3d print 
  • skeniranje predmetov (skeniramo tudi s pomočjo drona kar omogoča skeniranje krajev in večjih predmetov. npr. gradovi, makete mest, pokrajine)
  • pomanjšava
  • povečava
  • celovite rešitve